Taalwedstrijd en Rotary Prijzen voor Bijzonder- en Technisch Onderwijs

De jaarlijkse taalwedstrijd van Rotary Club Lokeren kwam er na initiatief van onze leden Hugo Arens en Tony Van Avermaet (. De jury bestaat uit professoren  gespecialiseerd in één der genoemde talen. Zij voeren een gesprek met de kandidaten over een  actueel onderwerp en beoordelen hierbij hun taalvaardigheid. in het nederlands, frans, engels of het duits.
Vijf Lokerse scholen nemen er aan deel. Zij kiezen hun kandidaten  onder  de leerlingen  van het laatste jaar. De leerlingen worden begeleid door hun taalleraar. De laureaten ontvangen waardevolle boeken en waardebons en alle andere deelnemers ontvangen een boek in de taal waarin hij of zij aan de wedstrijd deelnam.

De jury stelde de voorbije jaren met genoegen vast, dat het niveau er jaarlijks op vooruitgaat en dat de jongeren in het vooruitzicht van hun toekomst steeds meer belang hechten aan talenkennis.

Omdat sinds een aantal jaren  Rotary Lokeren bij de evaluatie van de beroepskeuze-actie vaststelt dat een aantal technische beroepen weinig tot geen belangstelling meer genieten proberen we de maatschappelijke waarde van de Technische Beroepskeuze te onderstrepen door het toekennen van een speciale prijs voor de 'meest verdienstelijke leerling' uit het laatste studiejaar van de Lokerse scholen voor Technisch en Bijzonder Onderwijs.

De keuze van deze "meest verdienstelijke leerling" gebeurt door de directies van de respectievelijke scholen en is niet alleen gebaseerd op schoolresultaten, maar ook op sociale vaardigheden, inzet ed.

De winnaars worden samen met de directie van hun school op een wekelijkse statutaire vergadering uitgenodigd, alwaar ze hun prijs overhandigd krijgen.