Beroepskeuze-actie

Op het einde van de middelbare school worden de leerlingen voor een belangrijke keuze gesteld: werken of verder studeren. Goed geïnformeerd zijn, helpt hen bij het kiezen van een gepaste job of studierichting. Naast de vele informatie die ze reeds krijgen via de school, willen RC Lokeren ook een steentje bijdragen en organiseert de club samen met de schooldirecties een ”Actiedag Beroepskeuze”. Rotary Lokeren doet dit al meer dan veertig jaar voor de leerlingen van het laatste jaar middelbaar (HSO-TSO) van alle Lokerse scholen.
Op deze wijze biedt Rotary Lokeren de jongeren de kans, vooraleer ze een studiekeuze bepalen of vooraleer ze zich op de arbeidsmarkt begeven,  met iemand uit de praktijk te praten die het beroep uitoefent waarvoor hij of zij wil kiezen.
De bedoeling is om in dit gesprek de klemtoon te leggen op “hoe het beroep in de praktijk wordt ervaren”. De informanten getuigen dus hoe zij dagdagelijks hun beroep ervaren.Na afloop van deze actie horen we ieder jaar  als reactie van een aantal leerlingen dat ze  een beroep in het hoofd hadden en na het gesprek dat ze erover hadden tijdens de beroepsactie besloten hebben toch  een andere keuze te maken. Dit geeft duidelijk aan dat de manier waarop de actie georganiseerd wordt een positieve bijdrage levert in het begeleiden van de studiekeuze van de leerlingen.

Hoe verloopt deze “actie beroepskeuze”?

Na een wekenlange voorbereiding worden in het Cultureel Centrum te Lokeren bijna 400 leerlingen in contact gebracht met ongeveer 100 verschillende informanten die het beroep uitoefenen dat de leerlingen na hun studies wensen in te vullen. Er wordt gepoogd informanten samen te brengen die maximum 10 jaar in het beroep staan, maar anderzijds toch reeds voldoende ervaring hebben zodat ze de leerlingen een objectief beeld kunnen geven over hun beroep.

De leerlingen krijgen vooraf via hun school een toelichting samen met een  invulformulier waarop ze kunnen aangeven met welke informanten ze graag een gesprek zouden hebben. Hiertoe kiezen ze uit de beroepenlijst maximaal 2 beroepen.  Op basis van deze formulieren gaat RC Lokeren informanten zoeken en hun samenbrengen in het cultureel centrum te Lokeren op de beroepskeuze-namiddag. Na een korte inleidende toespraak waarin het belang van een goede studie/beroepskeuze in de verf gezet wordt, kunnen de leerlingen de informanten die ze wensen te spreken individueel of in groep opzoeken en ruimschoots de tijd nemen voor het gesprek. Elke leerling kan vooraf  aangeven met welke 2 informanten hij wil spreken, maar indien de tijd beschikbaar is, staat het de leerlingen vrij om eventueel nog met informanten uit een ander beroep te gaan spreken.