Onze acties

Rotary International en Rotary Club Lokeren in het bijzonder hebben tot doelstelling zich ten dienste te stellen van de gemeenschap.

De leden van de club(s) zetten zich in om via fundraising de sociale kas van hun club te spijzen. De fondsen worden dan aangewend voor de financiering van zowel locale, regionale, nationale en zelfs internationale projecten. Uiteraard blijft de inzet niet beperkt tot financiering, maar gaan de leden zich ook ten volle en onbaatzuchtig inzetten om de projecten te (helpen) realiseren.

Rotary Club Lokeren heeft sinds jaren enkele jaarlijks weerkerende acties waar de club terecht fier  op kan zijn :

Naast deze jaarlijks terug komende projecten die vooral gericht zijn op de locale en regionale adolescenten, voert of steunt RC Lokeren ook niet-repititieve nationale en internationale acties.

Klik hier voor het  FOTO-ALBUM en REPORTAGES VAN ENKEL VAN ONZE ACTIES